Do této celorepublikové akce se obyvatelé naší obec zapojili již třikrát. Jedná se o akci vždy nadmíru vydařenou a věříme, že i letos se nás dobrovolníků z řad našich spoluobčanů sejde co nejvíce.

Sraz účastníků bude opět před Obecním úřadem. Bližší informace budou zveřejněny na plakátech a webových stránkách obce. Již nyní vás vyzýváme, abyste na Obecní úřad sdělili vytipované lokality, které si svůj úklid zaslouží.